Επιστροφή σε WP Plug-ins

si-captcha antispam

Δεν έφερε αποτέλεσμα σε μία τουλάχιστον περίπτωση που το δοκίμασα.

Είναι εντυπωσιακό αλλά από την ώρα που το εγκατέστησα και το ενεργοποίησα, οι spam εγγραφές αυξήθηκαν.