Επιστροφή σε Μικρά μυστικά

Memo και άλλα περίεργα είδη δεδομένων ύποπτα για corruption

Πεδία memo, OLE και άλλα τέτοια κατηγορούνται ως ύποπτοι corruption.

Η ενοχή τους δεν έχει αποδειχτεί (γι’αυτό και η Microsoft τα αφήνει να συνυπάρχουν). Ενδέχεται να μην είναι αποκλειστικά υπεύθυνα αλλά να δημιουργούν το πρόβλημα όταν οι Πίνακες μεγαλώνουν ή σε άλλες περιπτώσεις που ίσως να μην είναι συχνά φαινόμενα.

Προσωπικά δεν μου έχει τύχει ποτέ.
Καλύτερα όμως θα ήταν να μην δοκιμάζουμε την τύχη μας διαρκώς.

Γι’ αυτό το λόγο, αν πρόκειται να έχετε μεγάλους Πίνακες, καλύτερα βάλτε αυτού του τύπου τα πεδία σε ξεχωριστούς Πίνακες τους οποίους μπορείτε να συνδέσετε One to One με τον κεντρικό.