Επιστροφή σε Office apps

Excel

Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα αρχείο Excel?

Τουλάχιστον στις τελευταίες αρκετές εκδόσεις, ένα αρχείο Excel μπορεί να έχει τουλάχιστον 65.536 γραμμές και 256 στήλες. Για την ακρίβεια, για τις εκδόσεις 2007 και 2010 και εφόσον δεν χρησιμοποιείτε compatibility mode (δηλ. δεν αποθηκεύετε τα αρχεία σε μορφή *.xls, δηλ. έως και 2003, αλλά σε μορφή *.xlsx) τότε μπορείτε να ανεβείτε και στις 1 …

Εξαναγκάζοντας το κείμενο μέσα σε ένα κελλί, να πάει σε νέα γραμμή μέσα στο ίδιο κελλί.

Η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο νου είναι: δεξί κλικ στο κελλί, format cells, allignment, text control, wrap text. Μόνο που μ’ αυτό τον τρόπο διαλέγει το πρόγραμμα που θα βάλει τη νέα γραμμή. Το κάνει δε απόλυτα λογικά βάζοντας νέες γραμμές ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου και το πλάτος του κελλιού. To …

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων