Επιστροφή σε Excel

Εξαναγκάζοντας το κείμενο μέσα σε ένα κελλί, να πάει σε νέα γραμμή μέσα στο ίδιο κελλί.

XLnew_line11Η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο νου είναι: δεξί κλικ στο κελλί, format cells, allignment, text control, wrap text. Μόνο που μ’ αυτό τον τρόπο διαλέγει το πρόγραμμα που θα βάλει τη νέα γραμμή. Το κάνει δε απόλυτα λογικά βάζοντας νέες γραμμές ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου και το πλάτος του κελλιού.

To πρόβλημα είναι ότι αρκετές φορές χρειαζόμαστε τις XLnew_line31-150x150νέες γραμμές σε συγκεκριμένο (-α) σημείο (-α) μέσα στο κείμενο. Φυσικά, μπορεί να θέλουμε να φορμάρουμε και διαφορετικά την κάθε γραμμή. Όλο αυτό είναι αρκετά απλό να γίνει: στο σημείο όπου θέλουμε την νέα γραμμή, πατάμε αριστερό Alt+Enter (δεν δουλεύει με το δεξί πλήκτρο Alt).

Το πιθανότερο είναι ότι στο σημείο που θ’ αλλάξει γραμμή το κείμενο, θα προτιμάμε να μην βάλουμε διάστημα, καθώς μετά το κόψιμο της πρότασης σε δύο γραμμές το διάστημα αυτό θα παραμείνει ορφανό στην πάνω ή στην κάτω γραμμή.

XLnew_line21-266x300Φυσικά μπορούμε πάντα να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο του κελλιού με τον συνηθισμένο τρόπο: ή με διπλό κλικ στο ίδιο το κελλί ή στην γραμμή επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τα τοξάκια του πληκτρολογίου.