Επιστροφή σε Office apps

Open Office

Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα αρχείο OpenOffice calc?

Μέχρι 1 εκατομμύριο γραμμές και 1024 κολόνες. Δηλ. συνολικά 1 δισ. κελιά. To καθένα από αυτά μπορεί να έχει μέχρι 65.000 χαρακτήρες (πάνω από 50 σελίδες πυκνογραμμένου κειμένου). Βεβαια, όπως και στο Excel όταν αρχίζετε και μεγάλο μέρος αυτών των ορίων, το πρόγραμμα δυσανασχετεί μέχρι και του σημείου να κρεμάσει. Μέχρι 256 φύλλα μέσα στο …