Επιστροφή σε Open Office

Πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ένα αρχείο OpenOffice calc?

Μέχρι 1 εκατομμύριο γραμμές και 1024 κολόνες.

Δηλ. συνολικά 1 δισ. κελιά. To καθένα από αυτά μπορεί να έχει μέχρι 65.000 χαρακτήρες (πάνω από 50 σελίδες πυκνογραμμένου κειμένου).

Βεβαια, όπως και στο Excel όταν αρχίζετε και μεγάλο μέρος αυτών των ορίων, το πρόγραμμα δυσανασχετεί μέχρι και του σημείου να κρεμάσει.

Μέχρι 256 φύλλα μέσα στο ίδιο αρχείο. Ανοίγει νέα sheets με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και το Excel (δεξί κλικ πάνω στα tabs των φύλλων), αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να ορίσεις πόσα νέα φύλλα θα ανοίξει με τη μία αυτή κίνηση). Μετονομάζει φύλλα με τον ίδιο τρόπο (διπλό κλικ) πάνω στο tab) που το κάνει και το Excel.