Επιστροφή σε Word

Ctrl+Backspace

Διαγράψτε τον χαρακτήρα που προηγείται με Backspace

Διαγράψτε ολόκληρη τη λέξη που προηγείται πατώντας επιπλέον και το Ctrl, δηλ. Ctrl+Backspace

Δουλεύει μόνο στο Word.